เรื่องตามใจท่าน

ตามใจท่าน

ลครเริงรมย์

ของ

วิลเลียม เชกส์เปียร์

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

ทรงแปลและประพนธ์เปนกาพย์ภาษาไทย.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ