ฉากหนึ่งในชีวิต

ฉากหนึ่งในชีวิต

การใช้คำอังกฤษในบทสนทนาในเรื่องสั้นเหล่านี้ ก็เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง ว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย มักใช้คำในภาษานั้นในการสนทนาบ่อย ๆ และใช้เป็นบางคำ การใช้คำต่าง ๆ จัดอยู่ในความนิยมระยะหนึ่ง ๆ แล้วเปลี่ยนไปใช้คำอื่นเป็นระยะ ๆ ไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ