โคลงนิราสกรุงเก่า

โคลงนิราสกรุงเก่า

โคลงนิราสกรุงเก่า

หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ แต่ง

----------------------------

แจกในงานพระกฐินพระราชทาน

ของ

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณวัดเสนาสนาราม

กรมบัญชีกลาง ณวัดหน้าพระเมรุ

กรมศิลปากร ณวัดพนัญเชิง

และ

กรมไปรษณีย์โทรเลข ณวัดวิเวกวายุพัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ถนนบำรงเมือง พระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ