โคลงพิพิธพากย์

โคลงพิพิธพากย์

โคลงพิพิธพากย์

----------------------------

พระยาราชพินิจจัย

พิมพ์แจกในงานศพ

ว่าที่นายพันโท หลวงไกรกรีธา ( ยรรยง, บุรณศิริ )

พ.ศ. ๒๔๕๗

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ โสภณพิพรรฒธนากร

กรุงเทพ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ