หนังสือหลักราชการ

หนังสือหลักราชการ

หนังสือหลักราชการ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์ แลพิมพ์พระราชทานแจกข้าราชการ

ในการพระราชพิธีตะรุษะสงกรานต์

----------------------------

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ