นินทาสโมสร

นินทาสโมสร

ลครพูด

เรื่อง

“นินทาสโมสร”

----------------------------

สภานายกทรงแต่งแปลงเปนเรื่องไทย

จากเรื่องภาษาอังกฤษของ ริดชาด บรินสลี เชริแดน

ชื่อเรื่อง “สะกูลฟอร์สะแกนดัล”

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ