อนิรุทธคำฉันท์

อนิรุทธคำฉันท์

ต้นฉบับจากหนังสือ อนิรุทธคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ กรมศิลปากร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ