หนังสือนิติสารสาธก

หนังสือนิติสารสาธก

หนังสือนิติสารสาธก

----------------------------

ได้พิมพ์ช่วย

เปนที่รฤกสำหรับชำร่วยในการศพ

ปลั่งภรรยาพระยาจ่าแสนย์บดี (สาย โชติกเสถียร)

พระราชทานเพลิงณวัดนรนารถสุนทริการาม

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗

----------------------------

โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์

ถนนราชบพิธ กรุงเทพ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ