โคลงดั้น เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน

โคลงดั้น เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน

โคลงดั้น เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน

พระนิพนธ์

สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฯ

----------------------------

ประวงศ์ แล ลิ้ม ผู้บุตรี

พิมพ์แจกในงานปลงศพหลวงทุรการกำจัด ผู้บิดา

ปีมโรง พ.ศ. ๒๔๕๙

----------------------------

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ