ประชุมเพลงยาวภาคพิเศษ

ประชุมเพลงยาวภาคพิเศษ

ประชุมเพลงยาว ภาคพิเศษ เพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตทรงปฏิสังขรณ์วัดอไภยทาราม เพลงยาวตำนานหวย เพลงยาวชาววัง และ เพลงยาวเรื่องเที่ยวถํ้าวิมานจักรี

กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช ๒๕๔๙ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ