คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๓

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๓

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี

พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาคที่ ๓

----------------------------

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศล

เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้า ฯ กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา

สิ้นพระชนม์มาถึงศตมาห

ณวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ