ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๕

ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๕

จากต้นฉบับ ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๕ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายกั้บ กัปปิยบุตร ณ วัดนอก จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ