พระราชวิจารณ์ จดหมายเหตุความทรงจำ

พระราชวิจารณ์ จดหมายเหตุความทรงจำ

พระราชวิจารณ์

จดหมายความทรงจำ

ของ

พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี

(เจ้าครอกวัดโพ)

ตั้งแต่ จ.ศ. ๑๑๒๙ ถึง ๑๑๘๒ เปนเวลา ๕๓ ปี

----------------------------

พิมพ์ครั้งแรก ร.ศ. ๑๒๗

โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ