ผู้ดับดวงอาทิตย์

ผู้ดับดวงอาทิตย์

ผู้ดับดวงอาทิตย์

จันตรี ศิริบุญรอด

รวมนิยายวิทยาศาสตร์ของไทย เล่ม ๑

รวมพิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ