ตำราทางยกทัพ สำรวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ ๒

ตำราทางยกทัพ สำรวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ ๒

ตำราทางยกทัพ

สำรวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ ๒

----------------------------

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

โปรดให้พิมพ์เมื่อ ปีระกา พ.ศ. ๒๔๖๔

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ