ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๘

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๘

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๘

จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศส

ซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี

ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตอนที่ ๒

(ต่อจากประชุมพงศาวดารภาค ๔๗)

----------------------------

พิมพ์ในงานปลงศพ

นางนนทประชา (สายหยุด เจียรณัย)

เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒

----------------------------

พิมพ์โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ถนนบำรุงเมือง ในพระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ