ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ ๕ กับ สุภาสิตทุคคตะสอนบุตร

ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ ๕ กับ สุภาสิตทุคคตะสอนบุตร

ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ ๕

กับ

สุภาสิตทุคคตะสอนบุตร

---

พิมพ์เป็นอนุสสรณ์

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

เจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ ๕

ที่พระเมรุ ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.. ๒๔๗๑

---

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ