สุภาษิตเล่าจื๊อ

สุภาษิตเล่าจื๊อ

จากต้นฉบับ สุภาษิตเล่าจื๊อ

พิมพ์ในการฌาปนกิจศพ นายเชย เหลืองรังษี นางหุ่น เหลืองรังษี นายกิมเป้า เหลืองรังษี นางตลุ้ม ช่องสว่าง และ นางจิจารณ์มาตรา ณวัดประยูรวงศาวาศ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ