จดหมายเหตุเรื่องตั้งเจ้าเมือง และพระบรมราโชวาทพระราชทานเจ้าเมือง

จดหมายเหตุเรื่องตั้งเจ้าเมือง และพระบรมราโชวาทพระราชทานเจ้าเมือง

จดหมายเหตุเรื่องตั้งเจ้าเมือง

และพระบรมราโชวาทพระราชทานเจ้าเมือง

----------------------------

หม่อมเจ้าหญิงอับษรสมาน กิติยากร ทรงพิมพ์

ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี

ปีระกา พ.ศ. ๒๔๗๖

----------------------------

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ