โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวง เรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป

โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวง เรื่อง ศุภลักษณ์วาดรูป

โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวง

เรื่อง

ศุภลักษณ์วาดรูป

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธร

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์

พ.ศ. ๒๔๖๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ