เรื่อง เที่ยวเมืองพม่า

เรื่อง เที่ยวเมืองพม่า

เรื่อง เที่ยวเมืองพม่า

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๘๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ