เทศนา เรื่องนิทานมิกาทุระ

เทศนา เรื่องนิทานมิกาทุระ

เทศนา เรื่องนิทานมิกาทุระ

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕

----------------------------

พระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

โปรดให้พิมพ์ในการพระกุศล

เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ