ชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง

ชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง

ชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ไม่มีชื่อสำนักพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๙

พิมพ์ครั้งที่ ๒ : สำนักพิมพ์นิพันธ์ (รวมเล่มกับ เมืองนิมิตร)

พิมพครั้งที่ ๓ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย (รวมเล่มกับ ความฝันของนักอุดมคติ และ รอยร้าวของมรกต)

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ