กุมารคำฉันท์

กุมารคำฉันท์

กุมารคำฉันท์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๑

พระองค์เจ้าหญิงมณฑา กับพระองค์เจ้าหญิงอุบล

ทรงพระนิพนธ์

----------------------------

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา

โปรดให้พิมพ์

เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ