อิศปปกรณัม

อิศปปกรณัม

อิศปปกรณัม

วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่

พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช ๒๕๖๒

ลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร

ราคา ๒๓๐ บาท

ข้อมูลทางบรรณาบุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย.

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, กรมศิลปากร, ๒๕๖๒.

๒๙๐ หน้า นิทาน

I. กรมศิลปากร . สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ III. ชื่อเรื่อง

เลขหมู่หนังสือ 398.2

ISBN 978-616-283-430-1

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ