พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสดจพระพาสแหลมมลายู

พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสดจพระพาสแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๗. ๑๒๐. รวม ๔ คราว

พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่องเสดจพระพาสแหลมมลายู

เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๗. ๑๒๐. รวม ๔ คราว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงารพระศพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา

ณพระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไท ถนนรองเมือง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ