แม่ครัวหัวป่าก์

แม่ครัวหัวป่าก์

แม่ครัวหัวป่าก์

เปน

ตำรากับเข้าของกินอย่างไทยแลเทศ

ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์

บุตรีของท่านเปนผู้เรียงเรื่อง

แลสวามีเปนผู้ช่วยตรวจ

เปียร์ เดอลา ก้อล เพชร์ เปนเอดิเตอร์

ร.ศ.๑๒๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ