นิทานเวตาล

นิทานเวตาล

นิทานเวตาล

ของ

นมส.

----------------------------

พิมพ์แจกเป็นที่ระลึก

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

ท้าววรคณานันต์ (ม.ร.ว. ปั้ม มาลากุล)

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ