จักรวรรดิวัตรคำฉันท์

จักรวรรดิวัตรคำฉันท์

จักรวรรดิวัตรคำฉันท์

เสวกโท พระอรรคเทวินวรามาตย์

พิมพ์ในงารสนองคุณ

นางสุ่น สุจริตกุล ผู้มารดา

เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ