วรรนกัมของชิต บุรทัต

วรรณกัมของชิต บุรทัต

จากต้นฉบับ วรรนกัมของชิต บุรทัต (“แมวคราว” “เจ้าเงาะ” “เอกชน” ฯลฯ); พิมพ์แจกไนการปลงสพ ชิต บุรทัต, นะ วัดไตรมิตวิทยาราม, วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ส. ๒๔๘๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ