วรรณคดี เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

วรรณคดี เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

เรื่องกากีกลอนสุภาพ ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๒ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๓

สมบัติอมรินทร์คำกลอน ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๒ พิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือวชิรญาณ

ลิลิตเพชรมงกุฎ ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๒ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๑๙ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระองค์เจ้าชายนภางค์นิพัทธพงศ

ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๒ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระเจ้าราชวงวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณโปรดให้พิมพ์

ลิลิตพระศรีวิชัยชาดก ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๒ พิมพ์ครั้งแรก ไม่ทราบโอกาสที่พิมพ์

อิเหนาคำฉันท์ ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๒ พิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือวชิรญาณ ปีที่ ๒๐ ตอนที่ ๗๘ เล่ม ๕ หน้า ๓๓๗-๓๗๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ