ลิลิตตำรานพรัตน

ลิลิตตำรานพรัตน

ลิลิตตำรานพรัตน

----------------------------

พิมพ์แจกในงานศพ

นายเท้ง สินธุวณิก

ปีมเสงนพศก พ.ศ. ๒๔๖๐

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ