น้อยอินทเสน

น้อยอินทเสน

“น้อยอินทเสน”

ลครพูดชวนหัว

๓ องก์

โดย

พระขรรค์เพ็ชร์

----------------------------

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ