ประชุมพระราชปุจฉา ภาคปกิรณกะ

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคปกิรณกะ

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคปกิรณกะ

----------------------------

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ

พระยาบุรีสราธิการ (โจ้ กนิษฐรัต)

ณวัดมกุฎกษัตริยาราม

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ