ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๐

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๐

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๐

เรื่องตำรากระบวรเสด็จ ฯ แลกระบวรแห่แต่โบราณ

----------------------------

พิมพ์ครั้งแรก

ในงานปลงศพ อำมาตย์เอก พระยาวรพุฒิโภไคย (ชุ่ม สุวรรณสุภา)

เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ