ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๙

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๙

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๙

เรื่องจดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศส

ซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยาม

ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(ตอนที่ ๓ ต่อจากประชุมพงศาวดารภาค ๔๘)

----------------------------

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

มหาอำมาตย์โท พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย)

เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีกรุง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ