กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรดิ นายมีมหาดเล็กแต่งถวาย เมื่อในรัชกาลที่ ๓

กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรดิ นายมีมหาดเล็กแต่งถวาย เมื่อในรัชกาลที่ ๓

ต้นฉบับหนังสือ กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรดิ นายมีมหาดเล็กแต่งถวาย เมื่อในรัชกาลที่ ๓

พิมพ์แจกในงานศพ นายพันตรี หลวงวโรสถประสิทธิ (ถิน นครานนท์) บ, ม. ปีมะแม พ.ศ.​ ๒๔๖๒ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ