๙๙. พระองค์เจ้าลักขณานุคุณสิ้นพระชนม์

ฝ่ายที่กรุงเทพพระมหานคร พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าลักขณาประชวรไข้ป่วงสิ้นพระชนม์ เมื่อณวันอาทิตย์เดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ[๑] พระชนม์คิดตามอายุโหรา ๒๒ ปี ๓ เดือน

ครั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา พระยาราชนิกูลมอบบ้านเมืองให้นักองค์อิ่ม นักองค์ด้วง เสร็จแล้วก็เข้ามาเฝ้า ครั้นมาถึงวันพุธเดือน ๑๐ ขึ้น ๓ ค่ำ[๒] เวลา ๒ ทุ่มเศษ เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง ๑[๑] วันที่ ๑๗ พฤษภาคม

[๒] วันที่ ๒๖ สิงหาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ