๑๙๖. เจ้าพระยาบดินทรเดชาขอเข้ามาแจ้งราชการณกรุงเทพฯ

เมื่อเดือน ๓ ปีเถาะนั้น เจ้าพระยาบดินทรเดชาบอกเข้ามาว่า ที่เมืองญวนเกิดความไข้ตั้งแต่ปีขาลมาถึงปีเถาะก็ยังไม่สงบ ผู้คนล้มตายมาก ไร่นาก็ไม่ได้ทำ ข้าวก็แพงคิดเป็นถังไทยถังละ ๒ สลึง เฟื้อง ราชการเมืองญวนสงบอยู่ จึ่งให้ตั้งค่ายเมืองตะบงขมุม ค่ายโรงดำริ ๕ ค่าย ที่โพธิ์พระอินทร์ค่าย ๑ ให้หลวงพิพิธเสนา พระวิชิตสงคราม พระยาพลเทพ พระยาพระเขมร คุมไพร่ลาวเขมรไปอยู่รักษาค่ายทั้ง ๖ ค่าย เจ้าพระยาบดินทรเดชาจะขอเข้ามาแจ้งราชการกรุงเทพมหานครสักครั้ง ๑ จะให้พระพรหมบริรักษ์ นายทัพนายกองอยู่เป็นเพื่อนพระองค์ด้วง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ