๑๑๘. ใบบอกเจ้าพระยาบดินทรเดชาเรื่องสร้างเมืองบัตบอง

ครั้นมาถึงเดือน ๔ เจ้าพระยาบดินทรเดชาบอกมาว่า การซึ่งสร้างเมืองบัตบองได้ขุดคูรอบเมือง ถมดินเชิงเทินทำทุ่นต้นโกลน แล่นสายโซ่ไว้สำหรับขึงข้ามแม่น้ำไว้ที่หน้าป้อมแห่ง ๑ แล้วปลูกศาลเจ้าหลักเมือง ฉางข้าว ตึกดินทำวังให้นักองค์อิ่มก่อกำแพงรอบ ครั้นณเดือน[๑] ขึ้น ๙ ค่ำ ได้ตั้งพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ ฝังอาถรรพ์หลักเมืองอัญเชิญเทพตาสถิตย์หลักเมือง สมโภชเวียนเทียนทำตามตำราจดหมายซึ่งโปรดออกไปทุกประการแล้ว กับว่าพระพิทักษบดินทร์ พระนรินทรโยธา พระมหาดไทย พระพล คบคิดกันกับองค์ด้วง ส่งออกไปชำระนั้น ได้เอาตัวนายทัพนายกองพระยาพระเขมรมาสืบถามได้ความว่า อ้ายโพกเข้ารับใช้สอยองค์ด้วง เที่ยวชักชวนพระยามโนไมตรี พระภักดีบริรักษ์ ชำระได้ความจริงจะทำโทษอ้ายโพกตามกฎหมาย แต่พระพิทักษบดินทร์ พระนรินทร์โยธา พระมหาดไทย พระพล ชำระได้ความว่า มีผู้มากล่าวโทษองค์ด้วงว่าคิดไม่ชอบก็รู้อยู่แล้ว กลับไปนับถือคบหากันมีความผิด โทษนั้นแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรด

ลุศักราช ๑๒๐๐[๒] ปีจอสัมฤทธิศก เป็นปีที่ ๑๕ โปรดให้มีตราตอบออกไปว่า เจ้าพระยาบดินทรเดชาสร้างป้อมกำแพงเมืองแล้วเสร็จในปีหนึ่ง ก็เป็นเกียรติยศแก่แผ่นดินสืบไป แต่ความพระพิทักษ์บดินทร์ พระนรินทรโยธา พระมหาดไทย ชำระได้ความก็เป็นแต่คนประจบประแจงมีความผิดอยู่ ครั้นจะเอาโทษคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรหลานเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นข้าหลวงเดิมคนเก่ามีความชอบมาก ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา ภาคทัณฑ์โทษไว้ครั้ง ๑ ก่อน ราชการญวนเขมรสงบอยู่ เจ้าพระยาบดินทรเดชาจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กลับเข้าไปแจ้งราชการณกรุงเทพมหานคร

เจ้าพระยาบดินทรเดชาได้ทรงทราบท้องตราแล้ว กลับเข้ามาถึงกรุงในเดือน ๖ ทันการพระศพกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย[๑] ในต้นฉบับไม่มีไว้

[๒] พ.ศ. ๒๓๘๑

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ