๑๗๓. กองทัพญวนขัดสนสะเบียงอาหาร

ในเดือน ๑๑ นั้นเกิดความไข้ขึ้นที่กองทัพญวน เป็นโรคบิดบ้าง ไข้จับบ้าง ให้ฟกบวมเปื่อยพังบ้าง เสียไพร่พลเป็นอันมาก สะเบียงอาหารขัดสนนัก ราคาข้าวสารถัง ๑ คิดเป็นเงินไทยถังละ ๕ บาท เกลือถังละ ๒ บาท อดด้วยกันทั้งญวนทั้งเขมร แต่เขมรอยู่ที่กว้างก็เที่ยวหาหน่อไม้และมันกลอยกินได้ ญวนจะไปเที่ยวหากินบ้างเขมรก็ฆ่าเสีย องเตียนกุนจึ่งบอกขึ้นไปทูลเจ้าเวียดนาม เจ้าเวียดนามตอบมาว่า ให้พาองค์อิ่มและเจ้าหญิงไปตั้งอยู่เมืองโจฎก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ