๑๓๓. พระยาศรีพิพัฒน์บังคับให้เลิกรบทั้ง ๒ ฝ่าย

ท่านพระยาศรีพิพัฒน์จึ่งให้พระยาไชยานอกราชการคุมไพร่พลลงเรือรบเข้าไปทอดอยู่ในแม่น้ำเมืองกลันตัน พระยาไชยาจึ่งบังคับให้รื้อค่ายเสียทั้ง ๒ ฝ่าย ให้เลิกรบปล่อยผู้คนเสียให้หมด พระยากลันตันตนกูปะสาก็ยอมทำตามพระยาไชยาแล้ว พระยาไชยาจึ่งบังคับให้พระยากลันตันตนกูปะสาขึ้นมาหาท่านพระยาศรีพิพัฒน์ที่เมืองสงขลา พระยากลันตันตนกูปะสาพวกญาติพี่น้องก็ยอมสมัครสมานกันแล้ว ๆ ทำหนังสือสัญญาให้หว้ต่อกัน

ท่านพระยาศรีพิพัฒน์ ก็ให้สบถสาบานตามอย่างแขกดีกันแล้ว พระยากลันตันตนกูปะสาญาติพี่น้องก็ลากลับไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ