๑๓๑. พระยากลันตันกับพระยาบาโงยวิวาทกัน

ฝ่ายท่านพระยาศรีพิพัฒน์ เจ้าพระยายมราช นายทัพนายกองยกออกไปถึงเมืองสงขลา เมื่อเดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑] ขึ้นตั้งทัพอยู่เมืองสงขลา แจ้งว่าพระยาไทรบุรี พระเสนานุชิต พระวิชิตสรไกร ตีเมืองไทรได้แต่ณวันเดือน ๔ แรม ๖ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศกแล้ว พอพระยากลันตันมีหนังสือมาถึงท่านพระยาศรีพิพัฒน์ฉะบับ ๑ ใจความว่า ตนกูปะสาคบคิดกับพระยาบาโงยต่วนหลงมหะหมัดกับพวกบุตรต่วนมุกดา เข้ากัน ๔ พวกคุมไพร่ ๕,๐๐๐ เศษ ตนกูปะสากับบุตร ๕ คน ตั้งค่ายอยู่ฟากแม่น้ำใหญ่ล้อมพระยากลันตันไว้ด้าน ๑ ต่วนหลงมหะหมัดกับบุตรต่วนมุกดาขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือน้ำพวก ๑ พระยาบาโงยตั้งอยู่ที่ละโมพวก ๑ พระยากลันตันจึ่งให้พระยามุกดาตนกูศรีอินตรายกขึ้นไปสู้รบด้วยต่วนหลงมหะหมัด รายามุกดาตนกูศรีอินตราสู้รบไม่ได้ ก็ล่าถอยลงมาตั้งอยู่คลองสะตำ แล้วพระยากลันตันให้ต่วนลงสาและนิมัตขึ้นไปต้านทานพระยาบาโงยที่บ้านละโม พวกพระยาบาโงยล้อมไว้ ขอให้ยกกองทัพไปช่วยโดยเร็ว ถ้าช้าไปก็เห็นจะเสียเมือง[๑] อาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ