๒๙. อนุตั้งค่ายใหญ่บนเขาสาร

ฝ่ายราชวงศ์ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมพระสุริยวงศาเจ้าเมืองหล่ม ๆ ก็ยอมเข้าด้วย ราชวงศ์ก็ตั้งอยู่ที่เมืองหล่ม ฝ่ายอนุสุทธิสารยกขึ้นไปถึงเมืองภูเขียว ให้หาเจ้าเมืองออกมาหา เจ้าเมืองไม่ออกมาหา อนุก็สั่งให้พวกกองทัพไปฆ่าเสีย ไล่ต้อนครอบครัวขึ้นไปได้บ้างหนีเข้าป่าดงไปเสียบ้าง อนุขึ้นไปตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่หนองบัวลำภูค่าย ๑ ให้พระยานรินทร์อยู่เป็นนายค่ายคน ๓๐๐๐ แล้วอนุก็ยกไปตั้งค่ายอยู่ที่ช่องเขาสารค่าย ๑ เป็นทาง ๒ แยก ให้พระยาสุโภกับชานนเป็นนายค่ายรักษาอยู่ที่นั่นคน ๒๐๐๐๐ แล้วอนุก็ตั้งค่ายใหญ่อยู่บนเขาสาร พระยาเชียงสาตั้งค่ายอยู่สนมค่าย ๑ ให้กองคำตั้งค่ายอยู่ช่องงัวแตกค่าย ๑ แต่อุปราชนั้นตั้งอยู่เมืองสุวรรณภูมิ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ