๑๕๑. เจ้าพระยาบดินทรเดชาจัดการส่งขุนนางญวน

เจ้าพระยาบดินทรเดชา จึ่งให้พระนรินทรโยธา พระยาราชนายก คุมไพร่เขมร ๑,๐๐๐ คน ช้างพลาย ๓๐ ช้าง ไปส่งองเดดกองภอลันบินญวนนายไพร่ ๑,๕๐๐ คน ให้พระยากุเชนทรเสนา สนองโส หลวงวงศากุเชนทร นายไพร่ ๑๐๐ คน นำองผู้นายไพร่ครอบครัวญวน ๘๐๐ คน ไปทางเรือบรรจบกันณท่ากะพงฉนัง แต่ณวันเดือน ๒ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑]

เจ้าพระยาบดินทรเดชา จะรอฟังราชการอยู่ที่เมืองโปริสาท ก็ขัดสนด้วยสะเบียงอาหาร จึ่งสั่งให้พระยาสังขโลกคนเก่าคุมไพร่ ๕๐๐ คนอยู่รักษาเมืองโปริสาท เจ้าพระยาบดินทรเดชา จึ่งถอยเข้ามาตั้งฟังราชการอยู่ณเมืองบัตบอง[๑] พฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ