๑๔๑. เจ้าพระยาบดินทรเดชาออกไปจัดการเมืองบัตบอง

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชาออกไปอยู่ที่เมืองบัตบอง จึ่งได้ตรวจดูผู้คนสะเบียงอาหารแล้วมีใบบอกเข้ามาว่า ได้ให้ทำบัญชีครอบครัวองค์อิ่มกวาดไป พระยา ๓ พระ ๑๓ หลวง ๒๐ ขุนหมื่น ๑๓๑, กำนัน ๑๔ รวม ๑๘๑ ครัว ครัวพลเมืองนับหลังเรือนได้ ๕๐๓ เมืองระสือ ๓๑๖ เรือน เป็นจำนวนสำมะโนครัวมากน้อยเท่าใดยังไม่แจ้ง แต่ประมาณดูไพร่ยังอยู่สัก ๒ ส่วน องค์อิ่มกวาดเอาไปสักส่วน ๑ ที่ยังอยู่ พระยา ๑ พระ ๙ หลวง ๑๑ ขุนหมื่น ๙๘ รวม ๑๑๙ คน สะเบียงอาหารขัดสนนัก จะเกณฑ์ทัพหัวเมืองมามากก็ไม่ได้ ด้วยไม่มีข้าวจะกิน

ครั้นณวันเดือน ๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ[๑] หลวงรักษาเทพ หลวงหัสนัยณรงค์ คุมกองทัพเมืองขุขันธ์ ๑,๕๐๐ คน เมืองสุรินทร์ ๑,๐๐๐ คน เมืองสังขะ ๕๐๐ คน เมืองศีร์ษะเกษ ๑,๐๐๐ คน เมืองเดชอุดม ๓๐๐ คน รวม ๔,๓๐๐ คน มาถึงเมืองบัตบองจึ่งจัดให้พระพรหมบริรักษ์ พระรามณรงค์ พระยาประจิม คุมกองทัพไปรักษาเมืองระสือ พระพิเรนทรเทพ พระพรหมสุรินทร์ คุมกองทัพไปรักษาค่ายกะพงพระ ให้พระยาราชนิกูล พระยาอภัยสงคราม คุมกองทัพไปรักษาเมืองนครเสียมราฐ แต่หลวงอินทรคชลักษณ์ พระยาราชนายก พระพล หลวงสุรเสนา คุมไพร่ประมาณ ๔๐๐ คน เรือรบต่อใหม่ ๕ ลำ ออกทะเลสาบไปลาดตระเวนตั้งแต่พัทโลงแขวงเมืองโปริสาท ห่างปากน้ำโปริสาททางครึ่งวัน เจ้าพระยาบดินทรเดชานั้นอยู่ที่เมืองบัตบอง จัดแจงการบ้านเมืองถ่ายสะเบียงอาหารเข้าไว้ในเมือง[๑] อาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ