๗๓. ไพร่หลวงเกณฑ์บุญ

ครั้งนั้นที่ในกรุงและหัวเมืองฝนแล้งข้าวแพง เพราะด้วยปีเถาะน้ำมาก ครั้นมาถึงปีมะโรงฝนแล้งน้ำน้อยข้าวก็หมด ราษฎรชาวบ้านหาเลี้ยงชีวิตด้วยมันกลอยและของต่าง ๆ แล้วพากันมายอมตัวเป็นข้าพวกกองทัพ ขอตามเข้ามาณกรุงด้วยเป็นอันมาก ครัวแขกชะเลยจะกวาดต้อนเข้ามามากก็ไม่มีข้าวจะให้กิน กองทัพกลับมาถึงกรุงเมื่อเดือน ๑๑ ข้างแรมในปีมะโรงจัตวาศก ที่กรุงข้าวก็แพงราคาถึงเกวียนละ ๔๐ บาท ๕๐ บาท ข้าวสารถังละ๑ บาท ๑ เฟื้องบ้าง ๕ สลึงบ้าง ๑ บ้าง ภายหลังมาข้าวถูกแล้ว โปรดให้ช่วยชาวลคร ชาวตะลุง ชาวสงขลา ที่กองทัพพาเข้ามาคิดราคาข้าวและค่าตัวให้แก่มูลนาย ให้ไปตั้งอยู่บ้านสนามกระบือ เรียกว่าไพร่หลวงเกณฑ์บุญ หัดเป็นช่างปูนช่างศิลามีมาจนทุกวันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ