๑๗๒. องค์อิ่มทำหนังสือไปเกลี้ยกล่อมพระยาพระเขมร

ครั้นมาถึงณเดือน ๑๑ แรม ๖ ค่ำ[๑] เจ้าเมืองไซ่ง่อนส่งองค์อิ่มลงมาถึงเมืองพนมเป็ญ องเตียนกุนปลูกเรือนหลัง ๑ ให้อยู่ด้วยเจ้าหญิงเรียกว่าสำนักตาแก้ว องเตียนกุนจึ่งให้องค์อิ่มทำหนังสือให้คนไปเกลี้ยกล่อมพระยาพระเขมรทุกแห่งทุกตำบล คนผู้ถือหนังสือก็ไม่มีผู้ใดกลับมาสักคน[๑] พุธที่ ๖ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ