๑๘๘. เจ้าเวียดนามให้เกลี้ยกล่อมพระยาพระเขมร

ฝ่ายฟ้าทะละหะ สมเด็จเจ้าพระยา พระยากลาโหม ซึ่งรับอาสาเจ้าเวียดนามมานั้น ก็พาองค์อิ่มลงมาตั้งอยู่ที่ค่ายกะพงกระสัง แล้วก็ทำหนังสือมาเกลี้ยกล่อมพระยาพระเขมรที่เป็นพวกพ้องถึง ๑๒ ฉะบับ พระยาพระเขมรก็เก็บเอาหนังสือนั้นมาให้พระองค์ด้วงหมด หามีผู้ใดไปเข้าด้วยไม่ แล้วก็กลับไปตั้งอยู่ที่เมืองโจฎกดังเก่า

ในเดือน ๘ นั้น กองตระเวนเมืองไทรโยค เมืองอุทัยธานี เมืองตาก ออกไปสืบราชการเมืองเมาะตำเลิมกลับเข้ามาได้ความว่า ที่เมืองอังวะหัวเมืองขึ้นกับเมืองอังวะเกิดไข้ป่วงผู้คนล้มตายมาก ไข้นั้นเป็นมาถึงเมืองเมาะตำเลิม อังกฤษเจ้าเมืองเมาะตำเลิมก็หนีไปอยู่ที่เมืองบังกลา เจ้าอังวะว่าจะลงมาหล่อระฆังที่เมืองย่างกุ้งก็ไม่ได้มา

ครั้นมาถึงณวันศุกรเดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ำ[๑] เสด็จพระราชดำเนินไปก่อพระฤกษ์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ณวันศุกรเดือน ๑๐ แรม ๔ ค่ำ[๒] เวลาเที่ยง พระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุดับศูนย์[๑] วันที่ ๒ กันยายน

[๒] วันที่ ๒๓ กันยายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ