๑๓๙. ใบบอกกรมการเมืองบัตบอง

ฝ่ายกรมการเมืองบัตบองที่เหลืออยู่ มีหนังสือบอกเข้ามาว่า องค์อิ่มหนีอพยพครอบครัวเมืองบัตบองไปเป็นอันมาก ครั้นได้ทรงทราบแล้ว ก็เร่งให้เจ้าพระยาบดินทรเดชารีบออกไป เจ้าพระยาบดินทรเดชายกไปเมืองบัตบองเมื่อณเดือน ๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ[๑][๑] ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ